Tappat intäkter i din enskilda firma? Få upp till 120.000 kronor i stöd

Har du drabbats av ekonomiska problem som en följd av coronakrisen? I så fall kan du komma att omfattas av det nya, omsättningsbaserade stödpaket som presenterades under gårdagen. Det är regeringspartierna i överenskommelse med liberalerna och centerpartiet som nu lägger fram förslag om åtgärder omfattande fem miljarder kronor, riktat specifikt mot enskilda näringsverksamheter med omsättningsbortfall till följd av coronakrisen.

Per Bolund, Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Tidigare stödpaket har inte kommit enskilda firmor till gagn i lika stor utsträckning som andra företagsformer. Därför föreslås nu ett stöd om totalt 3,5 miljarder kronor under 2020, och i budgetpropositionen ytterligare 1,5 miljarder för 2021. Du kan omfattas av stödåtgärden om du haft en omsättning på minst 200.000 kronor föregående år och om ditt företag drabbats av större omsättningstapp. Precis som det tidigare omsättningsstödet delas detta paket upp i tre perioder, med referens motsvarande period föregående år. För att vara berättigad bidraget ska ditt företag, förutom att nå upp till tidigare nämnda omsättningskrav, haft omsättningsbortfall för respektive period enligt:

mars-april 2020: omsättningen understeg 70% av referensperioden 2019

maj 2020: omsättningen understeg 60% av referensperioden 2019

juni-juli 2020: omsättningen understeg 50% av referensperioden 2019

Varje enskild näringsidkare som uppfyller kraven ska kunna få stöd på 24000 kronor per månad i perioderna ovan, och maxbeloppet för bidraget blir därför 120.000 kronor.

Har ditt företag drabbats till följd av covid-19, och behöver du hjälp med att söka regeringsbidrag eller genomföra strategiska omställningar i verksamheten? Kontakta oss på Ekonomipartner så har du en trygg samarbetspartner i oroliga tider!