Coronapandemin – Lägesuppdatering

Ny lagstiftning och stöd till företag

Coronapandemin fortsätter, med  stundtals stora konsekvenser för både individer och samhälle. I dagens blogginlägg går vi igenom den senaste tiden uppdateringar och hur de kan påverka dig som företagare. Vi hoppas naturligtvis att ni är friska och mår bra, och att era bolags ekonomier står pall i denna turbulenta tid. Om du behöver hjälp med ekonomistyrning, eller något annat, för att anpassa ditt företag till situationen, så tveka inte att höra av dig till Ekonomipartners redovisningskonsulter i Karlstad. 

Sitt still i båten – Vi hjälper er!

Möjligheter att inskränka rörelsefriheten

Den nya pandemilagen infördes den tionde januari, står som prioriterat komplement till smittskyddslagen och ordningslagen. Det innebär att det är förordningarna i pandemilagen som gäller först. Den nya lagen innebär utökade möjligheter att införa bindande smittskddsåtgärder, och straffsrättsliga åtgärder för företag såväl som privatpersoner som bryter mot föreskrifterna. Detta är kraftiga åtgärder, som utökar befogenheterna så långt grundlagen tillåter, och kan sägas saknas motstycke i fredstid. Det är dock inte frågan om något undantagstillstånd, och det ska påpekas att lagen fastställer att restriktioner måste stå i paritet till förväntad smittskyddseffekt. Lagen är tidsbegränsad tom september i år. 

Begränsningsförordningen

I samband med att lagförslaget antogs, fattades också beslut om begränsningar som gäller gym, sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior, såväl som privata sammankomster. Föreskrifterna, som tagits fram av Folkhälsomyndigheten, gör gällande att berörda företag måste beräkna hur många som kan vistas i deras lokaler, informera kunder om detta, och se till att det efterlevs. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa upp företagens arbete med detta, och fatta beslut om eventuella viten. Brott mot bestämmelserna kan också få som följd att näringsidkare tvingas stänga sin verksamhet.

För berörda företag gäller att man ska:
1. beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (maxantalet),

2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen enligt 1 har gjorts,

3. tydligt anslå maxantalet, 

4. säkerställa att maxantalet inte överskrids, 

5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas, 6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion, 

7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit, 

8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och 

9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren. 

Åtgärderna enligt 1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig. 

Bestämmelserna i 1-4 gäller inte för gallerior och köpcentrum. 
Läs mer i HSLF-FS2021:2

Nationella restriktioner förlängs

Tom den 7 februari gäller:

Restriktioner som förlängs efter den 7 februari:

Omsättningsstödet förstärks

Vi har tidigare skrivit om omsättningsstödet till enskilda näringsidkare här på bloggen. Detta har utökats tom februari 2021, och ett motsvarande stöd för handelsbolag och kommanditbolag har införts. Förra veckan meddelande regeringen att man, för perioden november 2020 till februari 2021 höjer stödnivån till 95% av omsättningstappet. Ansökningar görs på Boverkets hemsida. För att få en tydligare bild av vilken ersättning du eventuellt kan få, kan du titta på regeringens räkneexempel.

Koll på affärerna?

Nytt nedstängningsstöd

Eftersom den nya pandemilagen innebär att vissa bolag kan tvingas att stänga, inför man ett särskilt nedstängningsstöd, att gälla under hela den tid som pandemilagen är i kraft. Stödet ersätter företag som tvingats stänga, för upp till 100% av de fasta kostnaderna under perioden – med en övre gräns på 75Mkr per månad. Stödet träder i kraft först i April, på grund av EU-regler, men betalningar kommer att kunna göras retroaktivt och med kort handläggningstid.

Vi tar ditt företag igenom pandemin!

Samlad information till företagare

Regeringens hemsida.