Arkivering av bokföring – hur länge, och i vilket format?

Detta inlägg är skrivet av Fortnox och kan också läsas här. Om du behöver hjälp med din bokföring kontaktar du, i vanlig ordning, Karlstads bästa redovisningsbyrå.

Som egenföretagare finns en del väsentliga regelverk att hålla koll på. Ett exempel på detta är arkiveringsplikten, det vill säga den lag som talar om hur länge och på vilket sätt du behöver lagra din bokföring med tillhörande underlag. Men vad gäller egentligen för olika typer av bokföringsmaterial? Behöver man lagra allt material på papper, eller räcker det med att lagra det digitalt? Vi hjälper dig!

Det gäller att arkivera det man måste, och ha koll på vad som gäller, men man behöver ju inte ta i så man spricker.

Generellt om arkivering

Grundprincipen för arkivering av bokföring är att räkenskapsinformation ska förvaras på ett betryggande sätt i Sverige under sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. För ett företag med räkenskapsår första juli till sista juni innebär det att räkenskapsinformationen måste sparas i sju år och sex månader. Räkenskapsinformationen ska bevaras så den är i vanlig läsbar form eller i mikroskrift. Skyldigheten att arkivera information uppstår så fort det finns någon räkenskapsinformation att spara, det vill säga i samband med att den första verifikationen kommer till.

Vem är ansvarig för arkiveringen?

Enskilda firmor

Vem som ansvarar för arkiveringen skiljer sig åt beroende på vilken bolagsform du bedriver. För enskilda firmor är det du som fysisk person som är ansvarig för att räkenskapsinformationen bevaras. Skulle verksamheten överlåtas behåller överlåtaren i regel arkiveringsskyldigheten.

Arkivering av bokföring

Aktiebolag och handelsbolag

Vad gäller juridiska personer såsom aktiebolag och handelsbolag är det i grunden den juridiska personen som står för ansvaret för arkiveringen. Styrelse, VD eller den som i huvudsak har ansvarat för arkiveringen är den fysiska person som bär det yttersta ansvaret för att arkiveringen går till på korrekt sätt. Vid överlåtelse av bolaget övergår skyldigheten till de som tar över verksamheten, det vill säga att räkenskapsinformationen “följer med” företaget.

Om du anlitar en redovisningsbyrå

Om du överlåter eller delar uppdraget för den löpande bokföringen med en redovisningsbyrå eller annan uppdragstagare är denne skyldig att överlåta räkenskapsinformationen till dig, vilket ofta sker i samband med skifte av räkenskapsår eller bokslut. Tänk dock på att det i slutändan är den fysiska eller juridiska personen som bolaget står i som bär det huvudsakliga ansvaret för arkiveringen, varpå det är viktigt att välja en redovisningsbyrå du känner förtroende för.

Hur ska bokföringen arkiveras?

Vad ska arkiveras?

Lagtexter och Bokföringsnämnden använder sig av benämningen Räkenskapsinformation för vad som omfattas av arkiveringsplikten. Enligt Bokföringslagen innehåller räkenskapsinformation sådana sammanställningar av uppgifter som avses i:

Om företaget har avtal och viktiga handlingar som är av sådant innehåll att det anses ha särskild betydelse för företaget och dess verksamhet räknas dessa också till räkenskapsinformation. Exempel på sådana handlingar är beslutsprotokoll, företagsinteckningsbrev, pantbrev, aktiebrev, betalningsförelägganden och skuldebrev.

Spara underlag digitalt eller på papper – vad gäller?

Huvudregeln är att all räkenskapsinformation ska sparas i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. I takt med att bokföring och fakturering blir mer och mer digital uppkommer ofta frågor på vad som är tillåtet att lagra digitalt, vad som måste lagras i pappersformat samt hur länge saker och ting behöver lagras vid olika situationer.

Fota kvitton

Spara kundfakturor

Molnbaserad bokföring för ökad digitalisering

Du vet väl om att Fortnox bokföringsprogram är helt molnbaserat, vilket gör att din bokföring lagras digitalt och säkert hos oss. Med hjälp av e-fakturor och smarta funktioner för att ta emot bokföringsunderlag slipper du onödigt pappersarbete med oorganiserade pärmar och mappar. Effektivt och tidssparande, så du kan lägga mer tid på annat. Bra, va?