Vad är en avdragsgill kostnad – och vad är avdragsgillt?

Det här inlägget är skrivet av Fortnox och kan även läsas här. Med en skicklig redovisningskonsult vid din sida effektiviserar du ditt bolags ekonomi. Kontakta oss idag så hjälper vi dig med stora som små frågor.

I praktiken är en avdragsgill kostnad ett sätt att öka kostnaden i företaget och därmed minska skatten. Men vilka kostnader är avdragsgilla, och vad innebär det att dra av? Vi förklarar!

Vad betyder avdragsgill?

För företagare innebär en avdragsgill kostnad att den får dras av från företagets beskattningsbara resultat. I praktiken innebär det att när en sådan kostnad bokförs minskar vinsten i företaget, vilket i sin tur leder till att skatten blir lägre.

För att få dra av kostnaden, måste den vara nödvändig för verksamheten. Därför är en tjänstebil avdragsgill, men inte kostnaden för att skaffa ett A- eller B-körkort. Att skaffa ett körkort ses som en privat levnadskostnad, även om det är nödvändigt att köra bil för att kunna driva företaget.
 

Vilka kostnader är avdragsgilla?

De flesta kostnader som ett företag löpande ställs inför är avdragsgilla, enligt principen att de är nödvändiga för verksamheten. Men det finns kostnader som inte är avdragsgilla trots att de är kopplade till företaget. Det kan till exempel vara böter, skattetillägg och förseningsavgifter.

Det är inte lätt att hålla koll på vilka kostnader som är avdragsgilla eller ej, eftersom vissa kostnader kan upplevas hamna i en gråzon. I Skatteverkets avdragslexikon hittar du de flesta vanliga avdragen. I slutändan är det också Skatteverket som gör bedömningen – kolla därför med dem om du är osäker på om en kostnad är avdragsgill eller ej.
 

Exempel på vanliga kostnader

Vi har listat de avdrag som människor oftast söker efter. Det kan finnas undantag för under vilka förutsättningar – eller i vilken omfattning – du får eller inte får göra ett avdrag. I listan utgår vi från Skatteverkets generella svar på om en specifik kostnad i grunden är avdragsgill eller inte. Alla kostnader i exemplet förutsätts vara nödvändiga kostnader för verksamheten.
 

Vad gäller det?AvdragsgilltEj avdragsgillt
RäntaX
MedlemsavgiftX
RepresentationX
FöreningsavgiftX
ServiceavgiftX
Friskvårdsbidrag i enskild firmaX
LagfartskostnadX
FörseningsavgiftX
GlasögonX
JulfestX
PsykologX
Endast alkoholX
FastighetsskattX
KundförlustX
FlyttkostnaderX
SkadeståndX

 
Läs mer om hur du kan effektivisera ditt företags hantering av kvitton och reseräkningar med Fortnox Kvitto & Resa.