Gudie för inkomstskatt 2020

Det här inlägget är skrivet av Fortnox och kan också läsas här. Behöver du hjälp att reda ut skattefrågor under 2020 så kontaktar du förstås med fördel Ekonomipartner i Wermland AB, din redovisningskonsult i Karlstad.

Alla svenska medborgare med en beskattningsbar inkomst betalar inkomstskatt. Inkomstskatten består av två skatter: kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt. Vi går igenom skatterna för inkomståret 2020, och vad som påverkar hur mycket skatt en inkomsttagare betalar.

Vad är inkomstskatt?

Inkomstskatt är den skatt som betalas av alla privatpersoner som har en beskattningsbar inkomst. Sverige har progressiv skatt, vilket betyder att de som tjänar mer också skattar på en större andel av sin inkomst än de som tjänar mindre. Motsatsen är platt skatt, där alla inkomsttagare har samma skattesats på sin inkomst, oavsett hur stor eller liten inkomsten är.
 

Obligatoriskt grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som görs från inkomst av lön eller annan form av ersättning, och baseras på årslönen. För företagare baseras grundavdraget även på inkomster från aktiv näringsverksamhet. Grundavdraget, som är obligatoriskt, görs automatiskt av Skatteverket.

Avdraget är i praktiken den lägsta gränsen för när en inkomsttagare börjar betala skatt – når man inte upp till beloppen för grundavdrag för året beskattas man inte för sin inkomst.

Grundavdrag för 2020

 
Den som har bott i Sverige under endast en del av året får reducerat grundavdrag. Det reducerade avdraget är en tolftedel av ett normalt grundavdrag, för varje kalendermånad i Sverige.
 
Personer som är äldre än 65 år har ett högre grundavdrag som maximalt kan uppgå till 99 100 kr och som lägst vara 24 100 kr. Läs mer om grundavdrag på Skatteverket.
 

Kommunal inkomstskatt

Kommunal inkomstskatt (även kallad kommunalskatt) är den skatt som en privatperson betalar till kommun och landsting. Skattesatsen är samma för alla som är folkbokförda i en kommun, oavsett inkomst. Dock är kommunernas skattesatser inte lika över hela landet: Under 2020 är den lägsta respektive högsta kommunalskatten i Sverige 29 respektive 35 procent, och genomsnittet ligger på drygt 32 procent.
 

Statlig inkomstskatt

Utöver kommunalskatt finns statlig inkomstskatt, som styrs av en skiktgräns (eller brytpunkt). Den statliga skatten betalas av de som efter grundavdraget har en beskattningsbar inkomst som överstiger skiktgränsen på 509 300 kronor per år. Skattesatsen, som är 20 procent, är den samma oavsett var i landet en person bor. Ligger man över skiktgränsen betalar man alltså både kommunalskatt och statlig skatt; tjänar man under betalar man bara kommunalskatt.

Från och med inkomståret 2020 finns endast en skiktgräns, eftersom värnskatten avskaffades den 1 januari 2020.
 
En hög med mynt

Marginalskatt

Trots namnet är marginalskatt ingen skatt, utan ett mått på hur mycket skatt en inkomsttagare betalar på den sist intjänade hundra- eller tusenlappen vid en löneökning. Så länge den totala inkomsten ligger under skiktgränsen för statlig inkomstskatt betalar man som mest cirka 300 kronor i marginalskatt på varje extra intjänad tusenlapp. När den totala inkomsten däremot överstiger skiktgränsen betalar man drygt 500 kronor i skatt på varje extra intjänad tusenlapp. Marginalskatten blir då drygt 50 procent.

Du kan ta reda på din marginalskatt genom att titta i Skatteverkets skattetabell hur mycket skatt som dras på din nuvarande lön, och jämföra med hur mycket skatt som skulle dras om du till exempel skulle få 1 000 kronor mer i lön.
 

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget, som infördes 2007, betyder att man får “tillbaka” en del av den skatt som man har betalat. Avdraget ökar för månadsinkomster upp till 31 850 kronor, för att sedan plana ut, tills det börjar minska för månadsinkomster över 53 370 kronor. Nedtrappningen är tre procent och vid en inkomst på 139 000 kronor i månaden är jobbskatteavdraget helt borta.

Jobbskatteavdraget görs från kommunalskatten, och inte från statlig skatt. Kommunalskatten påverkar också jobbskatteavdraget; ju högre skattesatsen är i kommunen, desto större blir jobbskatteavdraget. Att avdraget är större i kommuner med hög skatt innebär att jobbskatteavdraget i viss mån fungerar utjämnande mellan kommuner som har låga respektive höga skattesatser.
 

Vill du läsa mer om skatter?

I vår Företagsguide kan du läsa allt om skatter och moms.