Region Värmland delar ut omställningscheckar

Som vi tidigare diskuterat är många företag i behov av stödåtgärder under de skakiga tider som denna kris innebär. Nu skjuter Region Värmland till 15 miljoner kronor i form av så kallade omställningscheckar. Företag med upp till 49 anställda kan ansöka om maximalt 150.000 kronor till utbildning eller insatser från externa konsulter för att säkra sin överlevnad i Corona-krisen. Kontakta oss så hjälper vi dig med ansökan.

Våra konsulter hjälper dig att ansöka om stöd i Corona-krisen

Kan mitt företag få omställningscheckar?

Stödet riktar sig till små företag, med färre än 50 anställda, i hela region Värmland, som drabbats ekonomiskt av Covid-19, eller som vill vidta åtgärder för att säkra bolagets fortsatta verksamhet. Det kan röra sig om kostnader för omställning till digitala tjänster, övergång till nya marknader eller återtagandet av marknader som tappats. Varje bolag kan ansöka om 80% av kostnaden, eller maximalt 150.000 kronor. Här hittar du detaljer kring hur du ansöker, och om du behöver hjälp med ansökan eller någon aspekt av ditt omställningsarbete kontaktar du våra duktiga företagsrådgivare i Karlstad som alltid står redo att hjälpa dig. Ansökningar kan skickas in fram till den 30 september. Stöd beviljas inte till investeringar som påbörjats innan det att ansökan inkommit.

Ansökningskriterier

Företag som inte omfattas av stödet

Företagsrådgivning i Corona-krisen

Det är onekligen tuffa tider för många företagare nu, med eller utan de stödåtgärder som presenteras, och vi som dagligen arbetar med små företag runtom i regionen märker tydligt av detta. Vi vill såklart att så många som möjligt tar sig igenom denna kris, både med hälsa och ekonomi i behåll, och det är viktigt att du som företagare har tillgång till rätt verktyg för att hantera situationen. Tveka inte att höra av dig till oss om du behöver hjälp.