Ytterligare åtgärder i regeringens krispaket

Under gårdagen presenterade regeringen ytterligare förslag på åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Åtgärderna innefattar en statlig lånegaranti, sänkta arbetsgivaravgifter och även tillfällig rabatt för hyreskostnader.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Statlig lånegaranti

Regeringen har föreslaget en statlig lånegaranti för att göra det lättare för företagen att finansiera sig. Detta innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från banker till företag som till följd av coronaviruset har ekonomiska svårigheter. Garantin ställs ut från staten till bankerna, och bankerna ger i sin tur garanterade lån till företaget. Maximalt får företagen låna 75 miljoner kronor men det kommer finnas undantag för det. Beslut om förslaget fattas idag 26 mars och behandlingen i riksdagen kommer att ske skyndsamt. Om du som företagare vill ansöka om ett lån med statlig kreditgaranti vänder du dig till banken, eller så kontaktar du oss så hjälper vi dig genom processen.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Under perioden 1 mars – 30 juni föreslår regeringen en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna, från 31.42% till drygt 10%. Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna gäller för upp till 30 anställda och bara på den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Detta medför en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad i fyra månader. För enskilda näringsidkare föreslås även en nedsättning av egenavgifterna.

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

För att minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av coronaviruset i sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter föreslår regeringen ett stöd i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror. Inriktningen är att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran.  

Stödet ska kunna sökas i efterhand och gälla för perioden 1 april – 30 juni.

Ändrade periodiseringsfonder

Regeringen har även presenterat ett förslag om att ändra periodiseringsfonderna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. Förslaget innebär att 100 % av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till en periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. Periodiseringsfonden får sedan kvittas mot eventuella framtida förluster. Detta innebär att många har möjlighet att få tillbaka den preliminärskatt som betalats under 2019.

Källa: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/