FAR och SRF konsulterna ger råd hur du blir framgångsrik tillsammans med dina kunder

Denna artikel är skriven av Fortnox, och kan också läsas här.

EKONOMIPARTNER I WERMLAND AB

Din kompetens kommer att behövas för att hitta rätt systemlösningar, säkerställa kvaliteten i uppdraget och utbilda kunderna i att hantera arbetsverktygen rätt och effektivt.

Camilla Carlsson – FAR

Teknikutvecklingen öppnar för en mer rådgivande roll för dig som företagskonsult

Din kompetens kommer att behövas för att hitta rätt systemlösningar, säkerställa kvaliteten i uppdraget och utbilda kunderna i att hantera arbetsverktygen rätt och effektivt. Visst låter det bra? Du och dina kunder jobbar och blir framgångsrika tillsammans!

Att förändringar kan vara jobbiga är knappast någon nyhet. Men allt behöver inte ske över en natt. Det viktigaste är att du bestämmer dig och kan påbörja resan mot att jobba smartare och få mer tid till rådgivning tillsammans med dina kunder. Kan du dessutom formulera en vision om vart du vill komma är det också till stor hjälp på vägen. En vision kan vara ett drömtillstånd. Det måste inte ensvara ett realistiskt mål – men något som är värt att sträva efter och ger dig energi.

I den framtidsspaning vi gör på FAR ser vi att rollen som redovisningskonsult kommer att förändras i grunden. För dig som redan är konsult kan det innebära mer specialisering, till exempel inom redovisning eller hållbarhet. Kanske kommer du att jobba som ekonomi- eller lönechef hos dina kunder? Eller med att analysera avvikelser och fungera som företagens bollplank? Det förändrade arbetssättet innebär stora möjligheter för dig att påverka din framtida roll.

Jag förstår att omställningen kan uppfattas som utmanande och att det känns läskigt att gå över i en mer rådgivande roll, inom till exempel hållbarhet. Men om du börjar med att bryta ner allt i mindre beståndsdelar tror jag att du kommer att upptäcka att du redan i dag hjälper dina kunder på ungefär samma sätt. Det kanske bara är så att du inte kallar det för rådgivning? Börja med att definiera vad rådgivning är för dig. Kanske handlar det om kalkyler och analyser, budget, lönekartläggning, nyckeltal? Ja, listan går att göra lång.

Ta vara på möjligheterna – för både dig och dina kunder. Tillsammans blir ni framgångsrika!

Ibland är det nya idéer och arbetssätt som gör att vi måste utveckla nya arbetsverktyg

Lali Fjellström – SRF Konsulterna

Men många av oss upplever nog motsatsen just nu – en utveckling där ny teknik leder branschens utveckling. Och båda delarna behövs, tror jag.

Det är nyttigt att bli utmanad i tankemönster och processer med ny funktionalitet som kan sköta det löpande arbetet automatiskt. Samtidigt kan det vara farligt att luta sig tillbaka och överlåta förnyelsen av branschen till programvaruföretagen.

För att branschen ska fortsätta vara relevant krävs ett förändrat arbetssätt i grunden. Vi behöver se över våra affärsmodeller och processer så att vi fortsätter leverera värde, goda beslutsunderlag och relevanta råd till näringslivet – även när vårt arbete är automatiserat eller robotiserat. Det är inget hot för branschen, utan en möjlighet att göra nytt! Men att möta människor, vara nyfikna, bygga relationer, ta reda på behov, vara lyhörda, anpassa efter situation och personlighet och vara bollplank – det kan ingen maskin göra bättre eller snabbare än just vi människor.

Så ju bättre vi är på att bygga kundrelationer och proaktivt utveckla våra och kundernas processer mot mer effektivitet, kundvärde och högre kvalitet, desto mer gynnas våra verksamheter. En nöjd kund som du har hjälpt till större lönsamhet och stabilitet kommer att betala din faktura med glädje. När du hjälper kunderna att bli mer framgångsrika kommer du själv att bli mer lönsam – utöver den fantastiska känsla du går hem med varje dag.

Genom att utveckla kundens och din egen affär samtidigt, blir ni framgångsrika tillsammans.

På SRF Konsulterna håller vi på att ta fram en digital kurs i byråutveckling för dig som behöver stöd på resan mot att skapa mer tid till rådgivning. Många konsulter utvecklar också sin kompetens inom just rådgivning med våra kurser inom certifierad affärsrådgivning. Feedbacken har bara varit positiv och visst är det en riktig win win-situation när du kan hjälpa dina kunder genom att vässa din egen kompetens?