Reserestriktionerna ändras from nästa helg

Under gårdagens dagliga presskonferens presenterades bland annat lättningar av reserestriktionerna inför sommaren. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Från den trettonde juni ändras de reserestriktioner som gällt under coronakrisen. Tidigare har Folkhälsomyndigheten avrått från alla icke nödvändiga resor. Nu meddelar regeringen att symtomfria personer kan resa inom landets gränser så länge övriga rekommendationer följs. – Det här är inte villkorslöst. Resandet får inte innebära att den sociala distanseringen försämras, sa Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör under regeringens presskonferens igår.

Detta gäller för resor i sommar

En för många, inte minst den svenska turistnäringen, säkert välkommen men inte ovillkorad lättning alltså. Man påpekar under presskonferensen att samtliga övriga restriktioner gäller och att resor måste genomföras på ett säkert sätt. Detta innebär att:

Folkhälsomyndigheten arbetar med framtagandet av specifika riktlinjer och instruktioner som kommer vara viktiga för de företag som verkar inom besöksnäringen i sommar, till exempel vad som ska gälla på campingar och badplatser.

Utökade satsningar på tester

Bakom beslutet om lättningar i reserestriktionerna ligger bland annat ett sjunkande antal fall av Covid-19 som vårdas på sjukhus, samt en ökad satsning på tester. Under torsdagen presenterade regeringen även en satsning på 5,9 miljarder kronor, där man ger Folkhälsomynidgheten i uppdrag att säkra storskalig testning i hela landet, samt att utöka arbetet med smittspårning.

Tuffa tider för många företagare

Sedan Coronakrisens start har knappt 80.000 personer varslats, och ytterligare drygt 150.000 permitterats. Restriktioner och regler kring social distansering påverkar förstås också människors konsumtionsmönster och därmed många företagares möjlighet att bedriva sina verksamheter. De lättningar av reserestriktionerna som nu presenteras torde ha relativt liten påverkan på ekonomin i stort, men för vissa näringsidkare, framförallt inom tursim- och besöksnäringen är det ett mycket positivt besked.

Om du har frågor om företagande i skuggan av Covid-19, eller behöver hjälp med att hantera situationen i din verksamhet, så tveka inte att höra av dig till oss.

Källor:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/presstraff-med-statsministern-4-juni/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/regeringen-satsar-59-miljarder-pa-utokad-testning-och-smittsparning/