Ekonomipartner i Wermland

Din redovisningsbyrå i VärmlandIntegritetspolicy

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är den dataskyddsförordning som ersätter PuL (personuppgiftslagen). Förordningen antogs 27 april 2016 och börjar gälla från den 25 maj 2018. GDPR är en EU-förordning och gäller som lag i Sverige. GDPR vars syfte är att stärka skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter inom EU.

Vid frågor angående hur vi hanterar känsliga uppgifter, kontakta oss i formuläret till höger.


Ekonomipartner i Wermland

Din redovisningsbyrå i Värmland