Starta aktiebolag – så går det till

Är det dags att förverkliga drömmen om att starta eget, eller har du redan en enskild firma som du nu vill driva i en annan form? Fördelarna med AB är många, och i dagens artikel går vi igenom lite av hur det går till rent praktiskt när man registrerar sitt bolag. Om du behöver hjälp med uppstartsprocessen, oavsett om det handlar om den faktiska registreringen, eller andra frågor som utveckling av affärsplan eller marknadsföringsfrågor så är en erfaren redovisningsbyrå en ovärderlig resurs att ha vid sin sida. Kontakta oss redan idag, så är vi med dig hela vägen!

Fördelar med aktiebolag

Enklare att hålla ordning

När du driver enskild firma är din privatekonomi och företagets ekonomi densamma. Det är såklart möjligt att ha jättebra ordning på sina olika konton ändå, särskilt om man tar hjälp av en redovisningsbyrå, men för många kan hopblandningen innebära att det blir rörigt, speciellt när man genom sitt företag får in pengar som ska gå ut i form av skatter och avgifter. Ett aktiebolag, däremot, måste ha egna konton och får inte låna ut pengar till sina ägare.

Mindre personlig risk

Aktiebolag är så kallade juridiska personer. Det innebär att det är bolaget, inte du som ägare, som tecknar avtal, och bolagets ekonomi är också skild från din egen. Det innebär fördelar för dig som företagare, till exempel är du normalt inte personligt ansvarig för bolagets skulder vilket skyddar dig om det skulle dåligt för verksamheten. Detta gör det också enklare att ha anställda i ab, i en enskild firma är du personligt ansvarig vid till exempel sjukdom eller arbetsskada.

Förmånligare skatteregler

Vinsten i aktiebolag beskattas med 21,4%, om du sedan väljer att ta utdelning beskattas du personligen med 20%. Det innebär en förmånlig skattesats i jämförelse med andra former. I ett ab har du också möjlighet att skjuta upp utdelning vilket kan vara förmånligt.

Starta AB – steg för steg

1. Upprätta stiftelseurkund

En stiftelseurkund är ett dokument som visar att man beslutat att starta ett aktiebolag. Detta ska skrivas under av alla stiftare och skickas till Bolagsverket. I stiftelsurkunden ska följande uppgifter finnas med:

a) Datum för stiftandet.

b) Hur mycket som ska betalas per aktie.

c) Hur många aktier respektive stiftare tecknar sig för.

d) Vilka som ingår i styrelsen, och deras personuppgifter.

e) Föreslaget bolagsnamn (ska godkännas av Bolagsverket)

f) Om aktierna ska betalas med apportegendom, det vill säga att stiftare betalar sina aktier med egendom istället för pengar.

2. Teckna aktier

I stiftelseurkunden ska det framgå hur många aktier som tecknas i bolaget. Dessa betalas genom att du/ni som ägare sätter in pengarna på ett konto hos bolagets bank. För privata aktiebolag krävs från och med den första januari 2020 ett aktiekapital på minst 25.000 kronor. (För publika bolag är kapitalkravet 500.000 kronor) Notera att detta inte är en avgift, utan pengar som sedan finns i, och kan användas av, bolaget.

3. Ordna bankintyg

Den bank som ditt bolag använder ska skicka in ett intyg där det framgår att aktiekapitalet är insatt.

4. Anmäl till Bolagsverket

Senast sex månader efter att stiftelsurkunden skickats in ska bolagets grundande anmälas till Bolagsverket. Då fås bolagets verksamhetsnummer och verksamheten kan starta!

5. Anmäl verklig huvudman

Ett nyregistrerat bolag måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket inom fyra veckor från startandet. Verklig huvudman är den/de som kontrollerar bolaget. Läs mer om detta här.

Ta hjälp av en redovisningskonsult

Att starta ett aktiebolag kan verka krångligt för många. Det behöver det inte vara, men det går onekligen enklare om man har hjälp! En redovisningsbyrå kan göra mycket mer för ditt bolag än att sköta redovisning och bokslut, även om vi såklart gärna hjälper dig med det också. Våra redovisningskonsulter är väl utbildade och insatta i en bredd av företagsekonomiska frågor och kan hjälpa dig med det mesta. Så oavsett om du behöver hjälp med registreringen av ditt aktiebolag, eller vill ha stöd i strategiska frågor kan du vända dig till oss – så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.