Ekonomipartner i Wermland

Din redovisningsbyrå i VärmlandHandelsbolag

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän som är delägare i bolaget. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligen ansvariga för företagets avtal och skulder. Ett handelsbolag blir en juridisk person i och med att det registreras hos Bolagsverket. Ekonomernas Hus kan hjälpa er att registrera ert handelsbolag hos Bolagsverket. Handelsbolaget får ett organisationsnummer när registreringen av företaget är klart. Eftersom handelsbolaget får ett eget organisationsnummer blir det en egen juridisk person som själv kan teckna avtal, äga inventarier och föra talan i domstol. Vi håller inte handelsbolag eller kommanditbolag i lager utan bildar dessa på beställning.


Ekonomipartner i Wermland

Din redovisningsbyrå i Värmland