Ekonomipartner i Wermland

Din redovisningsbyrå i VärmlandEnskild firma

Enskild näringsverksamhet, eller enskild firma, är en företagsform där man som privatperson är ensam ägare. En enskild firma går ofta ihop med dig som ägare och det finns inte en lika tydlig gräns som det gör i exempelvis ett aktiebolag mellan privatpersonen och företaget. En enskild näringsverksamhet är ingen juridisk person, vilket innebär att du personligen ansvarar för företagets skulder och ingångna avtal. Detta innebär även att du själv måste betala företagets skulder om pengarna i företaget inte räcker till. Det finns dock försäkringar att teckna som minskar en del av den personliga risken.

Du kan ha anställda i din enskilda näringsverksamhet om detta registreras hos skatteverket. Du kan även bedriva flera olika verksamheter under samma enskilda näringsverksamhet, däremot kan de olika verksamheterna inte redovisas och beskattas var för sig då de räknas till samma näringsverksamhet. Precis som vid andra bolagsformer så gäller bokföringsskyldighet när man bedriver enskild näringsverksamhet, detta och allt annat som rör den här populära bolagsformen hjälper vi på Ekonomipartner dig med. Kontakta oss så berättar vi mer!


Ekonomipartner i Wermland

Din redovisningsbyrå i Värmland


Exit mobile version