Ekonomipartner i Wermland

Din redovisningsbyrå i VärmlandAktiebolag

Aktiebolag är en väldigt populär bolagsform i Sverige, och är ofta fördelaktigt jämfört med andra bolagsformer. Ett aktiebolag är en juridisk person vilket innebär att ägarna inte har ett personligt ansvar över företagets skulder och avtal. Inför årsskiftet 2020 sänktes kravet på aktiekapital från 50.000 till 25.000 kronor, detta innebär att för att starta ett aktiebolag behöver man ha kontanter eller egendom som är till nytta för verksamheten och som uppgår till ett belopp om minst 25.000 kronor. I ett aktiebolag är det även krav på att det ska finnas en styrelse, och styrelsen måste bestå av minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant.

Aktiebolag är precis som andra bolagsformer bokföringsskyldigt, något vi på Ekonomipartner givetvis hjälper dig med. När ett bolag uppfyller några särskilda kriterier är det även krav på att bolaget ska ha en revisor. Revisorn är den som granskar bokföringen, bokslutet och årsredovisningen. Mindre aktiebolag kan välja att inte ha en revisor.

Om du vill starta ett aktiebolag, eller har startat ett aktiebolag, och vill ha hjälp med bokföring, finansiell rådgivning eller skatterådgivning så kan vi hjälpa dig. Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.


Ekonomipartner i Wermland

Din redovisningsbyrå i Värmland