Ekonomipartner i Wermland

Din redovisningsbyrå i VärmlandRevisor i Karlstad

Det är lätt att blanda ihop begreppen revisor och redovisningskonsult, vi på Ekonomipartner är redovisningskonsulter vilket innebär att vi hjälper dig och ditt företag med bokföring, bokslut, årsredovisning, skattefrågor, finansiell rådgivning och mycket mer. Vad vi däremot inte gör är att revidera. Att revidera innebär att granska de finansiella rapporter som ett företag producerat under ett räkenskapsår. Mindre bolag har ofta ingen revisor då kravet för att ha det inte kommer förrän vissa kriterier är uppfyllda.

Med det sagt, vi samarbetar med många revisorer och är du på jakt efter en så kan vi hjälpa dig i rätt riktning, kontakta oss så berättar vi mer!


Ekonomipartner i Wermland

Din redovisningsbyrå i Värmland