Hoppa till innehåll

Avskrivning av inventarier – Guide

De flesta företag äger någon form av utrustning som används i den löpande verksamheten. Det kan till exempel vara frågan om möbler till kontoret, eller maskiner som används i produktionen. Denna typ av utrustning kallas för inventarier, och ska skrivas av i den löpande redovisningen med så kallade avskrivningar. Men vad är egentligen avskrivningar, och vad fyller de för syfte? Hur fungerar bokföringen av dessa rent praktiskt? Vi guidar dig!

Porters femkraftsmodell

Ni har tidigare kunnat läsa om Porters basstrategier här på Ekonomipartners blogg. Idag fortsätter vi ta oss an Harvardprofessorn, och nu har turen kommit till den så kallade Femkraftsmodellen (Porter’s Five Competitive Forces) som är ett populärt verktyg för omvärldsanalys, till exempel inför en ny investering.

Kontantmetoden eller faktureringsmetoden – vad är skillnaden?

En av de första frågorna man ställs inför som nybliven småföretagare är vilken bokföringsmetod man ska använda. Det finns två olika metoder att använda inom svensk bokföring: kontantmetoden (även kallad bokslutsmetoden) och faktureringsmetoden. Om företagets omsättning överstiger tre miljoner kronor måste faktureringsmetoden tillämpas, men är den lägre än så är det fritt att välja mellan de båda. Vi redogör för skillnaderna samt går igenom när den ena kan passa bättre än den andra.

Hur skapar man konkurrensfördelar?

Att anamma ett strategiskt tänkande, och ta till sig vissa av de modeller som kommit ur företagsekonomisk forskning, är något vi tror att många småföretagare skulle tjäna på. Du arbetar säkerligen redan strategiskt i någon mån, och ska såklart inte åsidosätta kärnverksamhet för att gräva ner dig i akademiska teorier, men att formalisera vissa delar kan tydliggöra vart ditt företag är på väg. I ett par artiklar ska vi nu presentera några klassiska modeller framtagna av Harvardprofessorn Michael Porter. Först ut är de så kallade basstrategierna.

Blue Ocean Strategy – Gör konkurrensen irrelevant

Som vi tidigare skrivit om har många företagare haft ett tufft år. I tider av motgång kanske några av er ser tillfälle att tänka nytt och möblera om lite på marknaden. Kris och möjlighet är ju samma tecken på kinesiska, ja ni har ju hört det förut. Tyvärr är det en faktoid, men visst är det sant att den entreprenör som vågar tänka nytt öppnar upp intressanta – och potentiellt väldigt lönsamma – dörrar. Idag tipsar vi om Blue Ocean Strategy

Arkivering av bokföring – hur länge, och i vilket format?

Som egenföretagare finns en del väsentliga regelverk att hålla koll på. Ett exempel på detta är arkiveringsplikten, det vill säga den lag som talar om hur länge och på vilket sätt du behöver lagra din bokföring med tillhörande underlag. Men vad gäller egentligen för olika typer av bokföringsmaterial? Behöver man lagra allt material på papper, eller räcker det med att lagra det digitalt? Vi hjälper dig!

Gudie för inkomstskatt 2020

Alla svenska medborgare med en beskattningsbar inkomst betalar inkomstskatt. Inkomstskatten består av två skatter: kommunal inkomstskatt och statlig inkomstskatt. Vi går igenom skatterna för inkomståret 2020, och vad som påverkar hur mycket skatt en inkomsttagare betalar.

Skänk din strategiska planering en tanke

Många småföretagare är ordentligt rotade i sin specifika verksamhet, de produkter och tjänster de säljer, medans företagsekonomi i allmänhet är något som möjliggör denna verksamhet, eller i värsta fall blir ett slags nödvändigt ont. Det är dock såklart så att man som företagare, oavsett storlek och bransch, har stora möjligheter att göra strategiska vinster om man intresserar sig för både bredare och djupare perspektiv. Man kan dessutom ha väldigt kul på vägen!

Tappat intäkter i din enskilda firma? Få upp till 120.000 kronor i stöd

Har du drabbats av ekonomiska problem som en följd av coronakrisen? I så fall kan du komma att omfattas av det nya, omsättningsbaserade stödpaket som presenterades under gårdagen. Det är regeringspartierna i överenskommelse med liberalerna och centerpartiet som nu lägger fram förslag om åtgärder omfattande fem miljarder kronor, riktat specifikt mot enskilda näringsverksamheter med omsättningsbortfall till följd av coronakrisen.