Hoppa till innehåll

Författarejohnnordekonomipartner

Hemsida till företag – Joro Städ

Behöver du en hemsida till ditt företag? Du vet väl om att vi på Ekonomipartner erbjuder det mesta inom marknadsföring och webbdesign? Prata med oss om allt från strategiutveckling och nulägesanalys, till copywriting och framställning av bildmaterial till reklam. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för ditt företag! Läs vad vår senaste kund, Joro Städ, har att säga om sin nya logotyp och hemsida. I dagens artikel berättar vi varför du tjänar på att låta ekonomerna ta hand om webben.

Guide för traktamente 2021 – Det här gäller

Traktamente är en ekonomisk ersättning som arbetsgivare kan betala ut i samband med tjänsteresor, för att täcka den ökade kostnaden resan innebär för den anställde. Ersättningen gäller till exempel mat, övernattning och småutgifter. Traktamente gäller vid tjänsteresor både inom och utom Sverige, och varierar beroende på resans omfattning.

Gratis bokföringsprogram eller betalversion – Att tänka på!

Om du bedriver någon form av näringsverksamhet omfattas du sannolikt av bokföringsskyldigheten enligt svensk lag, och är därför i behov av ett bokföringsprogram. Idag finns en uppsjö av olika alternativ – dels sådana du betalar en programavgift för, dels sådana som är kostnadsfria att komma igång med. För dig som är involverad i företagets ekonomiska arbete är bokföringsprogrammet en stor del av din vardag, och det är därför viktigt att välja system med omsorg och eftertanke.

Avskrivning av inventarier – Guide

De flesta företag äger någon form av utrustning som används i den löpande verksamheten. Det kan till exempel vara frågan om möbler till kontoret, eller maskiner som används i produktionen. Denna typ av utrustning kallas för inventarier, och ska skrivas av i den löpande redovisningen med så kallade avskrivningar. Men vad är egentligen avskrivningar, och vad fyller de för syfte? Hur fungerar bokföringen av dessa rent praktiskt? Vi guidar dig!

Porters femkraftsmodell

Ni har tidigare kunnat läsa om Porters basstrategier här på Ekonomipartners blogg. Idag fortsätter vi ta oss an Harvardprofessorn, och nu har turen kommit till den så kallade Femkraftsmodellen (Porter’s Five Competitive Forces) som är ett populärt verktyg för omvärldsanalys, till exempel inför en ny investering.

Kontantmetoden eller faktureringsmetoden – vad är skillnaden?

En av de första frågorna man ställs inför som nybliven småföretagare är vilken bokföringsmetod man ska använda. Det finns två olika metoder att använda inom svensk bokföring: kontantmetoden (även kallad bokslutsmetoden) och faktureringsmetoden. Om företagets omsättning överstiger tre miljoner kronor måste faktureringsmetoden tillämpas, men är den lägre än så är det fritt att välja mellan de båda. Vi redogör för skillnaderna samt går igenom när den ena kan passa bättre än den andra.

Hur skapar man konkurrensfördelar?

Att anamma ett strategiskt tänkande, och ta till sig vissa av de modeller som kommit ur företagsekonomisk forskning, är något vi tror att många småföretagare skulle tjäna på. Du arbetar säkerligen redan strategiskt i någon mån, och ska såklart inte åsidosätta kärnverksamhet för att gräva ner dig i akademiska teorier, men att formalisera vissa delar kan tydliggöra vart ditt företag är på väg. I ett par artiklar ska vi nu presentera några klassiska modeller framtagna av Harvardprofessorn Michael Porter. Först ut är de så kallade basstrategierna.