Redovisning

REDOVISNING & BOKFÖRING

Digital redovisning


Tekniken har de senaste åren utvecklats i ett rasande tempo, och vi kan nog inte förvänta oss att den utvecklingen kommer stanna av inom överskådlig framtid.

Idag kan däremot nästan allt göras digitalt, och möjligheterna att skicka information är så gott som obegränsade. Detta gör att några av våra kunder inte längre kommer in med en bunt papper, utan skannar dem digitalt direkt till sitt redovisningsprogram via en app. 


Redovisa med en app? Absolut!

Om du vill starta eget eller växla till ett smidigare redovisningsprogram hjälper vi på Ekonomipartner dig med att välja ett som passar just dina behov bäst. Är du exempelvis ofta ute på uppdrag som gör att du inte har tillgång till ditt kontor på flera dagar räcker det ofta med att ha en mobiltelefon, du kan då fotografera ett kvitto eller en leverantörsfaktura i telefonen så att det skickas till ditt valda redovisningsprogram.


Vi jobbar hårt för att ligga i framkant när det kommer till ny teknik, däremot ser vi till att den är väl beprövad innan vi rekommenderar den till en kund. Det viktigaste är trots allt att det fungerar.


Lönebesked till en app? Absolut!

När den nya GDPR-lagen trädde i kraft den 25 maj fick man inte längre skicka känsliga uppgifter via e-mail, bland dessa ingick lönebesked. Det tog inte lång tid innan det fanns en uppsjö av digitala alternativ, där vår favorit är en app som de anställda laddar ner på sina smartphones. Denna är välintegrerad med löneprogrammet vi använder och ger oss möjligheten att skicka ut lönebesked direkt till de anställdas telefoner. Säkert och smidigt! 

Löpande redovisning, lönehantering, bokslut och deklaration


Redovisningen är för många företagsledare något som inte sällan ses som ett nödvändigt ont och ofta uppfattas som svårt. Som tur är brinner vi på Ekonomipartner för redovisning och hjälper företag med detta arbete som måste göras och som måste bli rätt. Beroende på vilka behov just du har kommer vi tillsammans överens om ett arbetssätt som passar just dig. De flesta av våra kunder vill att vi tar hand om hela processen, vilket är allt ifrån den löpande bokföringen till årsredovisningen.


Mer ingående består processen av att vi bokför dagshändelser, dagskassor och leverantörsfakturor samt skapar, bokför och skickar ut kundfakturor. För några kunder sköter vi även inbetalningar och utbetalningar direkt från kundens bankkonto. Vidare gör vi löpande avstämningar kontinuerligt både i kund- och leverantörsreskontran samt alla balanskonton. Löner och semesterhantering, moms och skattedeklaration samt månads/periodbokslut är också en del av redovisningen och till sist resultatet av vad du som företagsledare har arbetat med hela året, bokslutet. I bokslutsarbetet gör vi årsredovisningen som vi analyserar och går igenom på ett tydligt sätt med dig som kund. Här presenterar vi de kvalificierade analyser vi gjort av ditt företags räkenskaper samt kommer med tips och rekommendationer hur ditt företag ska ta nästa steg. Vi hjälper även dig som vill ha hjälp med privatdeklarationen.
Klarar vi av allt?

Det enkla svaret är Ja, det gör vi. För det gör vi, däremot kan vi vid mycket avancerade frågor välja att vända oss till någon av alla de kontaker vi fått under de många år våra medarbetare varit verksamma (över 100år faktiskt!). Gäller det exempelvis svårare handelsrättsliga frågor tar vi hjälp av någon av de advokatbyråer vi samarbetar med, vill ett företag expandera till Norge har vi ett nära samarbete med en norsk redovisningsbyrå om vi behöver hjälp med deras regelverk.


Vi besitter dock en kompetens på kontoret som många av våra konkurrenter har svårt att mäta sig med, och det är vi stolta över!